MEDICUS - Godziny pracy

Godziny pracy
poniedziałek  800 - 1800
wtorek  800 - 1800
środa  800 - 1800
czwartek  800 - 1800
piątek  800 - 1800

Poza godzinami pracy i w dni wolne w razie nagłego zachorowania lub wypadku pomoc można uzyskać:
w Izbie Przyjęć Szpitala w Turku, ul. Poduchowne 1, tel. 632805573, 632805574
lub w Pogotowiu Ratunkowym tel. 632805565, 999, lub 112